言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

【lancungbepi】Phóng viên khu vực

13/6/2022

Chè cô Thu ở chợ Cồn, cốc sabocha dầm này ngon nghẻ lắm nha ... [Instagram]

Chè cô Thu ở chợ Cồn, cốc sabocha dầm này ngon nghẻ lắm nha xin thêm bao nhiêu là thạch mà cô vẫn vui vẻ còn mình thì không vui vẻ lắm vì thời tiết Đà Nẵng nóng hơn cả nồi nước dùng bốc hơi tại quán bún chả cá 🥲 Kem bơ ở đây cũng rất okela nhá kém mỗi kem bơ cô Vân nổi tiếng thui nhưng vẫn là ngon 👍🏻

📍Cô Thu Chợ Cồn, Đà Nẵng
Nguồn liên kết: Instagram
※ Tin tức này được tự động phân phối bởi RSS.
Vui lòng tham khảo nguồn liên kết khi văn bản không được hiển thị tốt hoặc bị cắt.